Nagrade i nagrađeni

Velika nagrada

Nagrada u iznosu od 60.000 dinara namenjena je uglavnom odraslim osobama koje su se posebno istekle  svojim dostignućima na kulturnom, umetničkom, prosvetnom, naučnom i društvenom planu.

Pohvalnica
"Jedan izvesni pogled"

Nagrada u iznosu od 10.000 dinara namenjena je pretežno mladim osobama školskog i univerzitetskog uzrasta, kao i njihovom mentorima, koji su se istakli zapaženim rezultatima na kulturnom, umetničkom, prosvetnom, naučnom i društvenom planu.

Pohvalnica
"Raspevani poletarac"

Nagrada u iznosu od 5.000 dinara namenjena je apsolutnim pobednicima u 11 radionica na međunarodnom festivalu dečijeg stvaralaštva „Na krilima detinjstva“ u Panoniji.
 

Donacije

Donacije su namenjene kao materijalna pomoć i podrška pojedincima, kao i organizacijama koji deluju na kulturnom, umetničkom, prosvetnom, naučnom i društvenom planu.